O narzędziu KorektorOnline.com

Do czego służy to narzędzie?

KorektorOnline.com wyszukuje i zaznacza błędy pisowni, jak również wiele podstawowych błędów gramatycznych i stylistycznych w tekstach napisanych w języku polskim. Aplikacja sugeruje także możliwe poprawki w tekście. Jeśli występuje więcej niż jedna możliwość poprawy danego błędu, użytkownik może wybrać odpowiedni wariant.

Jakie są ograniczenia narzędzia?

Wykrycie wszystkich błędów w danym tekście jest wyjątkowo trudne, nawet dla profesjonalnego edytora. Komputery spisują się doskonale przy wyszukiwaniu błędów pisowni i są w stanie także wychwycić innego rodzaju błędy. Należy jednak pamiętać, że bez możliwości realnego zrozumienia tekstu niemożliwe jest wykrycie wszystkich błędów gramatycznych, stylistycznych, merytorycznych i językowych.


Dlatego też, zwłaszcza w przypadku ważnych dokumentów, nie zaleca się korzystania wyłącznie z tego (lub jakiegokolwiek innego) narzędzia. Rekomendowane jest natomiast skorzystanie z usług profesjonalnego edytora, który będzie w stanie wychwycić wszystkie możliwe błędy w tekście.

Aplikacje wykorzystane przy tworzeniu narzędzia:

Hunspell, DICTION i LanguageTool.

Czy program obsługuje inne języki niż polski?

Ta strona obsługuje wyłącznie język polski. Aby skorzystać z wersji narzędzia dla innych języków, odwiedź jedną ze stron wymienionych poniżej: